Kommunfullmäktige inställt i januari

Kommunfullmäktigesammanträdet den 31 januari ställs in. Detta beslut har tagits då man inte har tillräckligt många ärenden. Nästa sammanträde är planerat till den 28 februari klockan 19:00.

Enligt §7 i Kommunfullmäktiges arbetsordning kan ett sammanträde ställas in om det föreligger särskilda skäl. I sådana fall får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

Nästa sammanträde äger rum den 28 februari klockan 19:00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2022 11:01