• Startsida
  • / Vi förbereder för öppning av Stig In

Vi förbereder för öppning av Stig In

Stig In

Stig In

Stig In är snart redo att öppna, men av olika skäl dröjer det lite till. Entreprenaden för renoveringen blev färdig och slutbesiktigades i november 2021. Då utfärdades också slutbesked, vilket innebär att berörd verksamhet formellt får börja använda lokalerna - och nu är förberedelserna i full gång.

Entreprenaden för renoveringen av Stig In blev färdig och slutbesiktigades i november 2021. Då utfärdades också slutbesked, vilket innebär att berörd verksamhet formellt får börja använda lokalerna.

Anledningen till att man ännu inte flyttat in beror på flera olika faktorer som kommunen inte har möjlighet att påverka.

De företag som ska leverera inventarier och viss teknik har drabbats av leveransproblem till följd av pandemins effekter, vilket gjort att vi fortfarande väntar på leveranser.

För att möjliggöra en renovering av Stig In flyttades bland annat hemtjänst och hemsjukvård till Solhäll. Vi har, på grund av smittspridningen, en hög sjukfrånvaro just nu, vilket skapar en situation där personalen arbetar väldigt hårt och behöver prioritera att upprätthålla en fullgod service till kommunens äldre. Att lägga till en flytt tillbaka till Stig In är därför inte aktuellt.

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande - Den dag vi öppnar upp Stig In prioriterar vi att allt ska vara färdigt. Både utrustning, teknik och inventarier behöver finnas på plats. I det här skedet är det viktigt att låta processen få ta den tid som behövs, vid invigningen ska man inte enbart mötas av en renoverad lokal, utan man ska mötas av en driftsatt och fungerande verksamhet och ha fullgod möjlighet att ta del av den service den erbjuder.

Fram tills den 9 februari gällde de allmänna restriktionerna, men man får inte glömma att dessa även fortsatt gäller inom vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten har aviserat att steg 2 i avvecklingen av smittskyddsåtgärderna beräknas kunna ske den 1 april. Även dessa begränsningar påverkar våra möjligheter att återstarta verksamheterna fullt ut i Stig In.

Vi hoppas på förståelse för dröjsmålet, som främst beror på yttre faktorer som kommunen och socialförvaltningen inte haft möjlighet att påverka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2022 14:13