Nu byts kommunens samtliga laddstolpar ut

Markaryds kommun byter nu ut samtliga kommunala laddstolpar till nya och att den som därefter nyttjar laddstolparna kommer att få betala en mindre startavgift för varje laddning samt kostnaden för den el som förbrukas vid laddningen.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 februari att anta en offert från företaget GreenCharge och köpa in tio laddstolpar som ersättning för de nuvarande laddstolparna som inte går att uppgradera med en betallösning..

– Det är positivt att vi så här snabbt kan göra den här uppgraderingen och därmed även kunna debitera dem som nyttjar laddstolparna, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar. Jag har full förståelse för att det i takt med de stigande el- och drivmedelspriserna har väckt en irritation hos alla fordonsägare som kör på bensin och diesel att det gått att ladda sin elbil utan kostnad. Så ska det naturligtvis inte vara!

Beslutet innebär att Markaryds kommun nu byter ut samtliga kommunala laddstolpar till nya och att den som därefter nyttjar laddstolparna kommer att få betala en mindre startavgift för varje laddning samt kostnaden för den el som förbrukas vid laddningen.

Leveransen är beställd och de nya laddstolparna kommer att installeras från och med vecka 10 (7-11 mars). Detta innebär att det kan komma att finnas begränsningar i möjligheten att använda laddstolparna under vecka 9 och 10. De nya laddstolparna beräknas vara i drift från och med den 14 mars.

Markaryds kommun beslutade år 2015 att ansöka om statsbidrag via Klimatklivet för att installera elstolpar. Naturvårdsverket beviljade medel och installationen av elstolpar utfördes i Markaryds kommun mellan 2016 – 2017.

I samband med implementeringen av elstolparna 2016 undersökte Markaryds kommun olika betalningssystem för elstolparna. Detta visade sig dock vara ganska komplicerat och till följd av avsaknad av standard och dyra alternativlösningar valde Markaryds kommun, i likhet med flera andra kommuner, istället att avvakta för att se om man kunde koppla på en betalningslösning i ett senare skede.

En viktig aspekt till att Markaryds kommun gick med i projektet var i första hand att uppmuntra kommuninvånarna och dess näringsliv att gå över från fossila drivmedel till mer miljövänliga. Kommunens intention var således främst att främja omställningen och det har till viss del även lyckats. Kommunen har samtidigt avvaktat utvecklingen av ordentliga och fungerande lösningar när det kommer till betalningssystem.

Efter installationen 2016-2017 finns det idag tre publika laddstolpar och sju laddstolpar som ska användas av kommunens egen fordonsflotta. Det är dessa laddstolpar som nu kommer att bytas ut.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) har i slutet av oktober 2021 aktualiserat frågan och tekniska förvaltningen har härvid fått i uppdrag att utreda möjligheten att på lämpligt sätt debitera den el som åtgår för att ladda privata elbilar från kommunens laddstolpar.

Det har visat sig problematiskt att uppgradera de befintliga laddstolparna med ett betalsystem. Att uppgradera dessa med en digital lösning kommer, enligt utredningen, att kosta mer än att ersätta befintliga laddstolpar med helt nya.

Den totala kostnaden för 10 laddstolpar med vardera 2 uttag på 22 kWh uppgår till cirka 470 000 kronor exklusive moms. Markaryds kommun kommer att söka bidrag från Naturvårdsverket för halva kostnaden.

De kommunala laddstolpar som nu byts ut kommer fortsättningsvis att kunna användas inom kommunens verksamheter för att ladda elbilar i den egna fordonsflottan, t ex på verksamhetsområden som är inhägnade och dit allmänheten inte har tillträde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2022 16:00