Den nya förskolan - Lyckoskogen

Under de kommande veckorna har det närmat sig inflyttning i den nya förskolan i Strömsnäsbruk – Lyckoskogen. Projektet är i slutskedet och inflyttning skedde i samband med sportlovet under vecka 8.

Förskolan är belägen i ett skogsområde, i nära anslutning till Strömsnässkolan där platsen ger stora möjligheter att variera undervisningen. Förskolan erbjuder barnen goda möjligheter, som ateljéer där dörrarna leder till en uteplats där det ges goda möjligheter till verksamhet utomhus, rum för vattenlek, utesov och en större yta som torg. Lokalerna är utformade så att pedagogerna ska kunna arbeta utifrån dagens läroplan och möjliggör ett arbetssätt där barnen har tillgång till en varierad miljö såväl inne som ute.

Förskolan har även ett eget tillagningskök samt restaurang för barn och pedagoger. Förskolan i sig består av sex avdelningar, tre för yngre barn och tre för äldre barn.

Ewa Kedra och Linn Asplund är två pedagoger som ska vara med i den nya verksamheten där de själva beskriver att det är härligt med nya och fräscha lokaler, och även ny fin utemiljö. Det är även spännande och lärorikt att få var med och starta upp den nya verksamheten tillsammans med en annan förskola.

Bengt Germundsson som är Kommunstyrelsens ordförande kommenterar även hur han ser att kommunen satsar på en ny förskola i Strömsnäsbruk.

- Det är verkligen roligt att vi nu kan inviga och flytta in i den nya förskolan ”Lyckoskogen”. Detta är en stor och viktig satsning för hela Strömsnäsbruk. Med den nya förskolan får vi fräscha, ändamålsenliga lokaler och en god arbetsmiljö för såväl barnen som personalen. Utemiljön är spännande och stimulerande och mer naturnära än så här kan man inte komma. Det här är en satsning för barnens bästa och jag hoppas verkligen att den ska bidra till att tiden i förskolan ska bli så bra som möjligt.

Samtliga pedagoger och barn ska efter inflyttning komma till ro och känna sig bekväma i den nya förskolan – Lyckoskogen. Planeringen inför den officiella invigningen fortgår, inget officiellt datum är ännu bestämt.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2022 09:03