Samråd om ny detaljplan: Gamla järnvägsvallen

Ny detaljplan. Gamla järnvägsvallen

Ny detaljplan. Gamla järnvägsvallen

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 11 april 2022 om samråd för ny detaljplan för Gamla järnvägsvallen.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Gamla järnvägsvallen, Markaryds kommun. Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna av Markaryd tätort och gränsar till Kronobergsgatan i norr och Hantverksgatan i söder. Under samrådsperioden 14 april till och med 13 maj 2022 har du möjlighet att lämna eventuella synpunkter.

Här kan du läsa mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022 10:17