Trevlig Valborg önskar Markaryds kommun

Trevlig Valborg önskar Markaryds kommun

Trevlig Valborg önskar Markaryds kommun

Den 30 april så är det Valborgsmässoafton, detta firas på flera platser i kommunen. Då risken för gräsbrand just nu är stor, vill vi påminna om de planerade arrangemang som finns i kommunen där arrangörerna blivit beviljade tillstånd av Markaryds räddningstjänst.

Då risken för gräsbrand just nu är stor, vill vi uppmana till försiktighet och även påminna om de planerade arrangemang som planeras på flera olika platser i kommunen.

Vilka krav ställs på arrangören?

Arrangören är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande när det gäller att förebygga och minimera olyckor som kan föranleda räddningstjänst. Vänligen observera att anordnaren av valborgsmässofirandet alltid är ansvarig även för valborgsmässoelden. Nedan angivna säkerhetsåtgärder ska följas för att Räddningstjänsterna i Kronobergs län ska anse att tillställningen ska kunna genomföras på ett säkert och tillfredställande sätt.

Vid torka eller hård blåst kan den lokala räddningstjänsten eller Länsstyrelsen upphäva eldningstillståndet genom att införa generellt eldningsförbud. Upplysningar om eldningsförbud och brandrisk lämnas på Länsstyrelsens hemsida.

Valborgsmässobål

Före eldning

 • För valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats ska tillstånd sökas hos Polisen.
 • Brandskyddsansvarig ska utses och finnas namngiven.
 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, tryckimpregnerat virke, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.
 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte medföra sanitär olägenhet för kringboende. Eldning får dessutom inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
 • Tänk på att det kan finnas djur, fågelbon och liknande i bålet. Man bör därför inte lägga upp bålet långt i förväg och man bör undersöka förekomsten av liv innan man tänder bålet.

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.
 • De personer som vaktar elden ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.

Arrangemang i kommunen

Tryck på plusboxarna för att hitta plats och tid som passar dig.

Trevlig Valborg och varmt välkomna!

20:30 Sjövik

19.45 Ansgars fackeltåg

Hinneryds kyrkokör

Fyrverkeri   

Vårtal av regionråd Elizabeth Peltola

Arrangör: Centerpartiet

20:00 Sjötorpets camping

Vårtal av Alice Kristensson från Ungdomsinskottet

Markaryds kyrkokör

Sjötorpets servering öppen

Arrangör: Kultur och Fritid, Markaryds kommun

18:30 Hembygdsparken

Vårtal av Bengt-Göran Söderlind

Sång av Esther och Moses

Servering av kaffe och våfflor samt korv

Arrangör: Strömsnäsbruks Hembygdsförening

19:00 Hembygdsparken

Vårtal av komminister Martin Bengtsson

Pastoratets kyrkokör – Varm korv och kaffe

Arrangör: Traheryds Hembygdsförening

20:00 Vandringsleden utmed Lagan

Vårtal av Maria Asplund

Fagrahultakören

Fri servering av kaffe och varm korv

Arrangör: Örnafälla Byalag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2022 13:33