• Startsida
  • / Ledningsarbete på Hyltevägen och Kolonivägen i Markaryd

Ledningsarbete på Hyltevägen och Kolonivägen i Markaryd

Röd markering på kartbilden visar var ledningsarbetet kommer att utföras.

Markaryds kommun kommer att utföra ledningsarbete på VA-ledningsnätet utmed del av Hyltevägen och Kolonivägen i Markaryd under 2022. Framkomligheten kommer att vara begränsad och ni ombeds följa skyltning under utförandetidens gång.

Arbetena beräknas pågå fram till och med november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2022 11:20