Kommunfullmäktige inställt i maj

Kommunfullmäktigesammanträdet den 30 maj ställs in. Detta beslut har tagits då man inte har tillräckligt många ärenden. Nästa sammanträde är planerat till den 27 juni klockan 16:00.

Enligt §7 i Kommunfullmäktiges arbetsordning kan ett sammanträde ställas in om det föreligger särskilda skäl. I sådana fall får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

Nästa sammanträde äger rum den 27 juni klockan 16:00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022 11:37