Vi vill välkomna ditt barn till förskolan

Vi vill gärna välkomna ditt barn till förskolan och påminna om att om ni behöver förskoleplats till ert barn i höst, så är det dags att ställa sig i kö.

När du som förälder planerar att börja studera eller arbeta behöver du i god tid ansöka om plats på förskola. Det kan ta upp till 4 månader att få en plats i förskola.

Ansöka om plats gör ni via 24sju som ni hittar mitt på kommunens hemsida www.markaryd.se.
Ni loggar in med ert personnummer och mobilt bank-id. Alternativt kontaktar ni handläggare för
barnomsorg på telefon 0433-720 73.

Måndagen den 23 maj och tisdagen den 31 maj kl 8:00-16:00 finns handläggare på plats även i
Strömsnäsbruk på Förskolan Lyckoskogen för de som behöver hjälp att göra en ansökan och
ställa sig i kö. Det går bra att komma dit utan att boka tid.

Varmt välkomna!
Anna Salomonsson
Verksamhetschef förskola

Mer information om förskoleverksamhet

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för
att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.
Markaryds kommun erbjuder allmän förskola till alla barn från augusti det år barnet fyller 3 år.
Allmän förskola följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar. En plats i allmän förskola
omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år) och är kostnadsfri.

Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn
till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov. Barn kan även ha rätt till
förskola när föräldrar är hemmavarande.

Som alternativ erbjuder kommunen även pedagogisk omsorg i Markaryd och Timsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022 15:11