Vision 2030 - Omsorg

Bild

Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre

Som en del av arbetet med Vision 2030, Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre, har en film för varje målområde tagits fram, nu kan du se den tredje filmen.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Arbetet med Vision 2030 har skett genom en parlamentarisk sammansatt grupp som tillsammans har arbetat fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger. I framtagandet av Vision 2030 har man delat upp visionen i olika målområden. Varje målområde är uppdelat i olika åldersgrupper; unga, vuxna och äldre.

Läs mer om Vision 2030

Visionsfilmer

Som en del av arbetet med Vision 2030 har en film för varje målområde skapats. Filmerna har skapats i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta Vision 2030. Fem stycken av filmerna är delfilmer som riktar in sig på våra olika målområden. Filmerna släpps i följande ordning:

Den sjätte filmen är en längre film som sammanfattar de olika målområdena och kommer ut i samband med den femte filmen.

Omsorg - unga:

Våra barn och unga har tillgång till trygg och nära omsorg utförd av välutbildad och professionell personal. Om den nära omsorgen brister finns stöd att få. Barn och ungas behov står i centrum och vi anpassar vården genom samverkan, olika former av stöd och insatser efter individens behov och önskemål.

Omsorg - vuxna:

Våra omsorgsboenden kännetecknas av god kvalitet och hög professionalism hos personalen. Det finns hjälp och stöd att få för att kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, där personlig integritet och möjligheten till egna aktiva val är i fokus. Vi känner oss trygga med att våra anhöriga, barn och äldre omfattas av en god omsorg med hög kvalitet.

Omsorg - äldre:

När våra äldre är i behov av omsorg har de tillgång till välutbildad och professionell personal. Vår omsorg håller hög kvalitet och präglas av att individen står i centrum och är delaktig i utformningen av sitt omsorgsbehov.

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 10:16