Vision 2030 - Utbildning

Bild

Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre

Som en del av arbetet med Vision 2030, Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre, har en film för varje målområde tagits fram, nu kan du se den fjärde filmen.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Arbetet med Vision 2030 har skett genom en parlamentarisk sammansatt grupp som tillsammans har arbetat fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger. I framtagandet av Vision 2030 har man delat upp visionen i olika målområden. Varje målområde är uppdelat i olika åldersgrupper; unga, vuxna och äldre.

Läs mer om Vision 2030

Visionsfilmer

Som en del av arbetet med Vision 2030 har en film för varje målområde skapats. Filmerna har skapats i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta Vision 2030. Fem stycken av filmerna är delfilmer som riktar in sig på våra olika målområden. Filmerna släpps i följande ordning:

Den sjätte filmen är en längre film som sammanfattar de olika målområdena och kommer ut i samband med den femte filmen.

Utbildning - unga:

I våra skolor/förskolor känner sig samtliga barn och elever sig trygga och sedda. Vi har välutbildad och engagerad personal, samt ändamålsenliga lokaler med god ute- och innemiljö. Här förmedlas kunskap och man stimuleras och utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Utbildning - vuxna:

Tillsammans har vi höjt utbildningsnivån i kommunen. Vi prioriterar det livslånga lärandet. Vi kan byta yrkesbana och fortbilda oss under vårt yrkesliv. Det finns möjligheter till både högskole- och distansutbildningar.

Utbildning - äldre:

Våra äldre har goda möjligheter att delta i olika utbildningar. De är en tillgång för många verksamheter och är goda exempel och ambassadörer för det livslånga lärandet.

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 10:16