Barnens bästa gäller - i Markaryd!

Barnens bästa gäller! I Kronoberg

Barnens bästa gäller! I Kronoberg

Det är alla barn, unga och deras vårdnadshavare som är de viktigaste i Barnens bästa gäller - i Markaryd. Det säger Barnens bästa-samordnaren som menar att ”Det är ju er det handlar om!”

Våren 2022 anställdes en Barnens bästa-samordnare i Markaryds kommun, Veronica Andersson. Hennes uppdrag är att tillsammans med kommunens chefer, ledare och medarbetare utveckla och införa Kronobarnsmodellen och barnrättsarbetet i kommunen. Eftersom hela länet ska arbeta utifrån samma modell är det bra om både barn och vuxna som bor och verkar i kommunen känner igen Kronobarnsmodellen, säger Barnets bästa -samordnaren. Vi kommer att med jämna mellanrum uppdatera och informera om Barnens bästa gäller- i Markaryd i våra olika kanaler.

Målet med Barnens bästa gäller- i Markaryd är att skapa en trygg och säker uppväxt med en lyckad skolgång för alla barn. Det gör vi genom att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och att tidigt samordna insatser mellan alla de verksamheter som träffar barn. Vi ska reagera och agera så tidigt vi kan. Genom att göra barn och vårdnadshavare delaktiga blir de insatser vi gör mer träffsäkra och ger bättre resultat, eftersom vi utgår från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade.

Bakgrunden till satsningen är Barnets bästa gäller! i Kronoberg, där 17 politiska organ beslutat att arbeta främjande, förebyggande samt skapa en tydlig arbetsmodell för samverkan mellan Kronobergs kommuner, Regionen, Polismyndigheten och frivilligsektorn.

Läs mer om Barnens bästa gäller!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2022 13:09