Vision 2030 - Möjligheternas Markaryd!

Se filmen Vision 2030, Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre, det här är vår vision för Markaryds kommun.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Arbetet med Vision 2030 har skett genom en parlamentarisk sammansatt grupp som tillsammans har arbetat fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger. I framtagandet av Vision 2030 har man delat upp visionen i olika målområden. Varje målområde är uppdelat i olika åldersgrupper; unga, vuxna och äldre.

Läs mer om Vision 2030

Visionsfilmer

Som en del av arbetet med Vision 2030 har en visionsfilm samt en film för varje målområde skapats. Filmerna har skapats i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta Vision 2030. Delfilmerna riktar in sig på våra olika målområden. Filmerna släpps i följande ordning:

Visionsfilmen är den sjätte filmen, detta är en längre film som sammanfattar de olika målområdena.

Visionsfilmen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 15:16