Vision 2030 - Sysselsättning

Bild

Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre

Som en del av arbetet med Vision 2030, Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre, har en film för varje målområde tagits fram, nu kan du se den femte filmen.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Arbetet med Vision 2030 har skett genom en parlamentarisk sammansatt grupp som tillsammans har arbetat fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger. I framtagandet av Vision 2030 har man delat upp visionen i olika målområden. Varje målområde är uppdelat i olika åldersgrupper; unga, vuxna och äldre.

Läs mer om Vision 2030

Visionsfilmer

Som en del av arbetet med Vision 2030 har en film för varje målområde skapats. Filmerna har skapats i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta Vision 2030. Fem stycken av filmerna är delfilmer som riktar in sig på våra olika målområden. Filmerna släpps i följande ordning:

En sjätte och sista film publiceras under dagen 2022-07-15, i denna längre film är alla tidigare filmer sammanvävda för att visa Vision 2030 i sin helhet.

Sysselsättning - unga:

Genom vårt goda samarbete mellan skola och arbetsliv får våra ungdomar en ökad förståelse, samt en introduktion, till arbetslivet. Goda kommunikationer fysiskt och digitalt gör att vi kan erbjuda jämlika och jämställda arbets- och mötesplatser.

Sysselsättning - vuxna:

Vår kommun kännetecknas av ett rikt och varierat näringsliv. Vi underlättar för utbildning och fortbildning, för att öka och bredda karriärmöjligheterna. Vi har jämställda arbetsplatser med bra arbetsmiljöer.

Sysselsättning - äldre:

Våra äldre har tillgång till mötesplatser och aktivitetscenter som stimulerar och utvecklar den kraft de besitter. Våra äldre är en tillgång inom många verksamheter. De är delaktiga och utvecklar aktiviteter och föreningsliv, vilka ofta är generationsöverskridande.

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 09:45