Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet

Länsstyrelsen varnar för brandrisk

På grund av det varma vädret uppmanar Länsstyrelsen Kronoberg till stor försiktighet i skog och mark i helgen. Framför allt i de östra delarna av länet är det mycket torrt med en hög brandrisk.

Länsstyrelsen och räddningstjänsterna avråder från all eldning i naturen de kommande dagarna.

– Eldning sker alltid på eget ansvar. Uppmaningen är att iaktta mycket stor försiktighet på grund av risken för antändning, säger Johan Smedin, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Kronoberg.

På grund av brandrisken har Länsstyrelsen Kronoberg beslutat att sätta in extra bevakning från brandflyget, som kommer flyga extraturer över östra och västra delen av Kronobergs län.

– Även våra grannlän kommer ha brandflyg uppe vilket gör att vi har en god beredskap om en skogsbrand skulle uppstå, säger Johan Smedin.

Men då de senaste väderprognoserna visar på nederbörd i början på nästa vecka, är det inte aktuellt med ett eldningsförbud i helgen.

– I samråd med länets räddningstjänster har vi därför kommit fram till bedömningen att inte utfärda ett eldningsförbud, säger Johan Smedin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2022 14:57