Miljö- och byggenheten söker fotografier med lokal förankring

I arbetet med nya sidor på vår hemsida som är kopplade till bygglovsprocesser så vill miljö- och byggenheten ha in fotografier med en lokal förankring, för visst är det väl alltid lite extra trevligt med bilder fotograferade på den egna orten?

Miljö- och byggenheten arbetar med att förbättra informationen på www.markaryd.se kopplad till bygglovsprocesser. Varje område som kan behöva en ansökan eller anmälan kommer att få en egen sida som beskriver alla steg i detalj. Till varje enskild sida vill vi även ha en bild som kan kopplas till den aktuella processen.

Här vill vi ha er hjälp – för visst är det alltid lite extra trevligt med lokalt förankrade fotografier?

I listan nedan ser du vilka sidor som vi för närvarande söker fotografier till. Har du ett fotografi på något av dessa som du kan tänka dig att låta oss använda på hemsidan är du varmt välkommen att maila till lina.van-der-putten@markaryd.se. I plusboxarna nedan kan du läsa om vad det innebär att skicka in ett fotografi till kommunen och vad du som fotograf behöver tänka på.

 • Altan
 • Attefallshus
 • Attefallstakkupa
 • Bärande konstruktion
 • Carport
 • Eldstad
 • Fasadändring
 • Enbostadshus
 • Flerbostadshus
 • Industriverksamhet
 • Friggebod
 • Garage
 • Inglasat uterum
 • Komplementbyggnad
 • Lekstuga
 • Marklov
 • Mur
 • Nybyggnad en- /-tvåbostadshus
 • Parkeringsplats
 • Plank
 • Pool
 • Rivningsanmälan /ansökan
 • Skärmtak
 • Solceller
 • Staket
 • Strandskydd
 • Tillbyggnad
 • Transformatorstation
 • Växthus
 • Ändrad användning av fastighet

Din bild och ditt namn kan komma att presenteras i kommunens digitala kanaler.

Du får bara delta med bilder som du tagit själv och som är på din egna fastighet. Du som skickar in fotografiet ansvarar för att din bild inte bryter mot några lagar och regler.

Din bild får inte innehålla några personer.

Markaryds kommun har rätt att använda bilden i sina officiella kanaler och informationsmaterial.

Markaryds kommun behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer: https://www.markaryd.se/sidor/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen-gdpr.html Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2022 11:29