Årlig trygghetsmätning skickas ut

Trygghetsmätning

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

Mats Trulsson, ansvarig trygghetsmätningarna

74 400 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, har fått ett brev av polisen och sin kommun. Just nu pågår nämligen den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Cirka 900 personer i Markaryds kommun kommer att få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickas ut den 15 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.

Bakgrund

Lokala trygghetsmätningen görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200

Läs mer på polisens hemsida: www.polisen.se/trygghetSyd2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022 14:20