Nu används digitala ansökningsblanketter

Bild

digitala blanketter

Socialförvaltningen arbetar med att digitalisera blanketter som idag finns för våra medborgare.

Idag finns det möjlighet att ansöka om vissa insatser via blanketter tillexempel ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst eller förenklat bistånd som matdistribution och trygghetslarm.

Socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa digitala blanketter. Vid ansökan om trygghetslarm, matdistribution och riksfärdtjänst kan du nu använda dig av digitala blanketter.

Blanketterna hittar du på kommunens hemsida under e-tjänster

Länk till e-tjänster (här hittar du även blanketterna i pappersform om du behöver skriva ut det) :

- Ansökan om matdistribution

- Ansökan om trygghetslarm

- Ansökan om riksfärdtjänst

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2022 13:28