Vill du göra en insats för en medmänniska?

Bild

Då kan du ansöka om att bli god man. Som god man hjälper du någon som inte själv kan ta tillvara sin rätt. Det kan vara någon som på grund av sjukdom eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska och juridiska rättigheter. Det kan handla om att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att personen får de insatser hen har beviljade.

Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd där Ljungby kommun är värdkommun. Överförmyndarenheten arbetar på uppdrag av den gemensamma överförmyndarnämnden och enhetens handläggare finns i Ljungby.

Läs mer och ansök på www.ljungby.se/godman Länk till annan webbplats.

Har du frågor så hör av dig på telefonnummer 0372 - 78 90 00 eller på overformyndaren@ljungby.se.

Du behövs!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022 09:24