Kommunala energisparande åtgärder

Bild

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades en rad åtgärder som syftar till att spara energi.

Vid kommunstyrelsens oktobersammanträde föredrog kommunens tekniske chef och säkerhetschefen den utredning som gjorts på uppdrag av kommunchefen. Efter föredraget beslutade kommunstyrelsen om ett flertal energisparande åtgärder.

I utredningen som ligger till grund för förslaget har man sett över och analyserat kommunens energiförbrukning och kostnader på såväl kort som lång sikt.

Kommunstyrelsen har beslutat att införa följande åtgärder:

 • Skapa en medvetenhet inom organisationen, hos medborgarna och näringslivet, att ta ansvar för att identifiera primära ”energitjuvar” och åtgärda dessa.
 • En av de viktigaste punkterna är att Informera om betydelsen av att belysningen används på rätt sätt, t ex genom att:
 • Säkerställa att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i lokaler som inte används eller då man lämnar rummet.
  • Släcka all belysning när lokalen är obemannad.
  • Använd LED-belysning i stor utsträckning som möjligt.
  • Se till att kontorsutrustning går ner i energisparläge när de inte används.
  • Stänga av datorn när arbetsdagen är slut.
 • Minska gatubelysningen 1h per dygn (30 minuter morgon resp. kväll).
 • Minska ner tiden då fasadbelysningar är tända på kommunens fastigheter
 • Sänka temperaturen i kommunala fastigheter med en grad, förutom i förskolor LSS-boende och på äldreboenden.
 • Begränsa användningen av antalet bastuaggregat som är i drift och tider då de används. Läs mer
 • Se över driften av samtliga ventilationsanläggningar.
 • Begränsa all julbelysning till sex veckor mellan advent och trettondedagen, även minska ner tiden per dygn då julbelysningen är tänd.
 • Julbelysning i miljöer som inte riktar sig till omsorgstagare, förskolor eller skola bör undvikas.

Fler åtgärder kan komma att behöva genomföras men det beror helt på prisutvecklingen och den totala förbrukningen i södra Sverige. Uppföljning kommer att ske varje månad för att se om åtgärderna ger någon effekt.

Talesperson gällande el och energiåtgärderna är stabs- och säkerhetschef Bengt-Ove Olsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2022 14:17