En vecka fri från våld

Kronoberg fritt från våld

Kronoberg fritt från våld

En vecka fri från våld pågår under vecka 47 och är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelserna. Aktivitetsveckan startade 2016 och har sedan dess växt för varje år.

En vecka fri från våld genomförs den 21-27 november (vecka 47) i Kronobergs län, under parollen Kronoberg fritt från våld. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Regionalt

Kronoberg fritt från våld är en del av det landsomfattande evenemanget En vecka fri från våld, som belyser arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I Kronobergs län arrangeras veckan i samarbete mellan Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, Rädda Barnen, Växjö Zontaklubb samt länets kommuner.

I hela länet så anordnas olika evenemang under veckan, dessa kan ni läsa mer om på Länsstyrelsen Kronobergs hemsida.

Lokalt

I kommunens olika digitala kanaler, i kommunbladet samt i kommunens olika verksamheter kommer vi under veckan att lyfta fram både gemensamt och eget informationsmaterial.

Det kommer att finnas informationsmaterial som riktar sig till dig som blir utsatt för våld, till anhöriga, till kollegor på arbetsplatsen, till yngre, förebyggande information, information på olika språk, information om vad man som utsatt kan göra, information om vad du som utsätter någon för våld kan få för hjälp, med mera.

På Servicekontoret i Strömsnäsbruk kommer platssamverkan att finnas tillgängliga varje vardag under veckan för både samtal, stöttning och lotsning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2022 10:49