Familjen Kamprads stiftelse ger möjlighet till Silviahemscertifiering

Bild

Stiftelsen Silviahemmet

Socialförvaltningen gers möjligheten via Familjen Kamprads stiftelse att låta ett boende eller hemtjänstgrupp bli Silviahemscertifierade.

Familjen Kamprads stiftelse ger bidrag till utbildningsinsatser för att stärka kompetensen inom demensvård på särskilt boende/hemtjänsten i Småland. Och erbjuder därför utbildningar via stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen leder till Silviahemscertifiering.

Silviahemscertifiering är en kunskapscertifiering genom att vård och omsorgspersonal får utbildning i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.

En Silviahemscertifierad verksamhet innebär att:

 • Alla medarbetare som har genomgått Silviahemmets
  grundutbildning i demenskunskap och fått verktyg
  att använda till god omvårdnad där personen
  är i centrum.
 • Arbetsledare har genomgått utbildning i att leda
  teamarbetet.
 • Minst två medarbetare per arbetsgrupp har fått
  reflektionsledarutbildning för att hålla regelbundna
  reflektionsmöten med arbetskamraterna.

Silviahemmets vårdfilosofi

Basen för alla utbildningar är Silviahemmets vårdfilosofi, ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt med stöd av fyra hörnstenar – symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Personcentrerad vård och omsorg innebär att fokus läggs på personens förmågor, funktioner, självbestämmande och delaktighet. Silviahemmets vårdfilosofi kan användas under hela sjukdomsförloppet – från tidiga symtom till vård i livets slutskede. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga.

Läs mer om Silviahemscertifiering

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2022 08:16