Gratis halkskydd till 70+

Kommunen delar ut föreningsbidrag till pensionärsorganisationer för inköp av gratis halkskydd till de som är 70 år eller äldre. Bidraget är en del av de föreningsbidrag som finns att ansöka om hos socialnämnden.

Kommunstyrelsen i Markaryd har tidigare beslutade att ge ett villkorat föreningsbidrag riktat mot målgruppen 70 år och äldres intresseorganisationer. Bidraget avser inköp av halkskydd och riktar sig till kommunens pensionärsorganisationer.

Sedan 2019 har bidraget vara en del av de föreningsbidrag som finns att ansöka om hos socialnämnden.

Markaryds kommun har skickat ut ett brev till samtliga pensionärsorganisationer med information om möjligheten att ansöka om föreningsbidrag för utdelning av gratis halkskydd. Erbjudandet riktas till samtliga som tillhör målgruppen oavsett föreningstillhörighet.

För dig som önskar att ta del av gratis halkskydd kontaktar du någon av pensionärsorganisationerna. Kontaktuppgifter hittar du här. Länk till annan webbplats.

 • Föreningen åtar sig att organisera, administrera, informera, inköpa och distribuera halkskydd samt dokumentera utdelandet av desamma.
 • Erbjudandet ska rikta sig till samtliga som tillhör målgruppen 70 år och äldre oavsett föreningstillhörighet.
 • Kommunen ersätter föreningarna för inköp av halkskydd till ett pris upp till 114 kr/styck. Det finns inget som hindrar att den enskilde väljer att köpa ett dyrare halkskydd och själv står för mellanskillnaden.
 • Den enskilde ansöker själv aktivt hos en förening att de önskar att ta del av erbjudandet. Den enskilde undertecknar att denne har ansökt samt när broddarna kvitteras ut.
 • Föreningen åtar sig att kontrollera, dokumentera samt återredovisa följande:
  • Bostadsort (inom kommunen):
  • Ålder:
  • Kön
  • Kvitton eller fakturor som stärker inköp
 • Om återredovisning ej sker senast 2018-12-31 eller om medel ej använts fullt ut kommer Markaryds kommun fakturera föreningarna på aktuellt belopp.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2022 11:50