Stor uppslutning på företagsmöte i Norr

Markaryds kommun och Polisen fick möjlighet att välkomna ett 40 – tal företagare till Lechner i Strömsnäsbruk. Inbjudan hade gått ut till alla som hade ett registrerat företag i Strömsnäsbruk och Traryd och uppslutningen blev stor bland intresserade företagare.

Vi fick ett mycket positivt gensvar ifrån näringslivet i Strömsnäsbruk och Traryd när vi skickade ut inbjudan. Tanken ifrån vår sida var att berätta om allt det positiva som är på gång inom en rad områden ifrån kommunens sida säger näringslivschef John Karlsson

Inledningen på företagsmötet började med en guidad visning inne i Lechners produktion. En majoritet av företagarna var nyfikna och ställde många frågor till hur produktionen gick till. Sedan inne i Lechners kontorsbyggnad tog kommunen vid och presenterade hur man arbetar med trygghet och säkerhet.

Kommunen har införskaffat ett nytt system som heter Embrace. Det är ett digitalt system som ger kommunen och polisen en översikt till vårt trygghetsskapande arbete. Alla händelser som ger en påverkan på våra trygghetsfaktorer ska inrapporteras i Embrace. Resultatet blir att vi får en snabb lägesbild om vi ser en negativ brottsutveckling och därmed kan vi snabbt sätta in resurser för att motverka en brottsutveckling, säger stab- och säkerhetschef Bengt-Ove Olsson.

Embrace är mycket bra på så vis att polisen och kommunen kan arbeta utifrån samma system och få tillgång till nödvändig information till vårt trygghetsarbete. Som kommunpolis uppskattar jag att få vara ute bland våra medborgare och vårt lokala näringsliv. Det ger polisen ett starkt verktyg till att prata om alla de trygghets- och brottsförebyggande projekt vi arbetar med. Många frågor har kommit under träffen och vi ser fram emot flera trygghetdialoger, säger kommunpolis Anders Buene.

Efter trygghetsdialogen följde presentationerna ifrån skolchef Rachel Törnell där skolan berättade hur man arbetar med kopplingen skola och näringsliv och vikten av förebilder. Sedan presenterades Törnell skolbyggnadsprojekt som nyligen färdigställts och som komma skall. Efter skolchefen presenterade socialchefen Johan Rutgersmark arbetet inom socialförvaltningen och därefter tog Daniel Linares vid, chef för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen (AIF).

Markaryds kommun har den lägsta arbetslösheten på 10 år vilket i grunden vi har näringslivet att tacka för alla de insatser de gör. Sådana forum som vi hade på Lechner ger oss en möjlighet att berätta vilket viktigt arbete näringslivet gör när de tar emot arbetslösa som bland annat står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom kommunen och näringslivets samarbete är vi en av de kommuner i Sverige som har lägst antal personer som går på bidrag. Det är ett viktigt signalvärde och ger ringar på vattnet.

Efter min presentation på Lechner kom det fram företagare till mig som söker personal och frågade om vi kunde hitta ett samarbete med de personer som vi försöker få i arbete. Dessa samtal är otroligt värdefulla att få och visar på vikten att vara ute hos företagarna, säger Daniel Linares chef på AIF.

Som avslutning på företagsträffen på Lechner tog kommunalråd Bengt Germundsson och kommunchef Elisabeth Fock vid. De berättade om ett antal politiska beslut som fattades under 2020 som grundar sig i att öka, tryggheten, samhörigheten, attraktiviteten och tillväxten i Strömsnäsbruk och Traryd.

Vi har idag ett gott samarbete med föreningslivet i Strömsnäsbruk och Traryd och det blir viktigt för oss att även få träffa näringslivet och berätta om de projekt som nu pågår för fullt. Som kommunchef är jag mycket tacksam över den uppslutning som har varit ifrån näringslivet och sett till de frågor vi fått ifrån företagarna finns ett stort intresse och en vilja att vara med i de projekt som vi arbetar med.

Så summerat tycker jag det varit en lyckad träff och jag skulle vilja rikta ett extra stort tack till Lechner som öppnat upp företaget och möjliggjort dialogen med näringslivet, avslutar Elisabeth Fock.

För ytterligare information kontakta

John Karlsson
Näringslivschef
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0433–720 23
john.karlsson@markaryd.se

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2022 11:32