Företagsbesök på Timsfors Bil & Traktortjänst

Plan – och näringslivsberedningen var på besök på Timsfors Bil & Traktortjänst. På plats fick man en rundtur och beskrivning av deras senaste verksamhetsutveckling, sortering av metallförpackningar.

I Timsfors finns sedan många år tillbaka företaget Timsfors Bil & Traktortjänst. Företaget arbetar bland annat med transporter, viss försäljning, samt pressning av returpapper och plaståtervinning.

Företaget är även drivande i återbruksfrågan, där man i samverkan med bland annat kommunen och andra lokala företag håller på att starta upp Re:Bygg.

Läs mer om Re:Bygg

Den senaste verksamhetsutvecklingen finns även den på hållbarhetssidan, nämligen sortering av metallförpackningar som kommer ifrån hushållsåtervinning. Maskinen och materialet ägs av TMResponsibility Nordic AB och driftas av Timsfors bil och Traktortjänst. Under plan- och näringslivsberedningens besök i Timsfors fick man bland annat en rundtur på anläggningen, samt en förklaring kring arbetet som sker i tre olika steg.

Processen

Steg 1 – utsortering magnetisk metall:

Metallförpackningar tippas i en lastficka inomhus. Hjullastare matar metallsorteringslinjen genom att lasta upp metallförpackningarna på transportbandet. Materialet transporteras med transportbandet via en överbandsmagnet där 99% av det magnetiska materialet sorteras ut. Magneten släpper materialet på ett annat transportband som leder ut till en 40 kubikcontainer där magnetiskt material samlas.

Steg 2 – magnetisering

Kvarvarande material går in i en så kallad virvelströmsmagnet. Virvelströmsmagneten magnetiserar omagnetiskt material, till exempel aluminium.

Steg 3 – utsortering icke-magnetiskt metall

Övrigt (felsorterat) material som plast, trä och skräp faller ner i en container medan icke magnetiskt material med hjälp av laddningen åker iväg till ett transportband som transporterar materialet till en tredje container.

Tack för besöket!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2022 09:22