Högtidlig jul- och mandatperiodsavslutning

Foto från jul- och mandatperiodsavslutning på Vetenskapshuset i Markaryd

Foto från jul- och mandatperiodsavslutning på Vetenskapshuset i Markaryd

I anslutning till årets sista kommunfullmäktigesammanträde den 19 december samlades förtroendevalda tillsammans med tjänstepersoner på Vetenskapshuset för en högtidlig avtackning av förtroendevalda, prisutdelningar och uppmärksammande av årets prestation.

Eftermiddagen inleddes med mingel, julmusik och tända ljus. Konferencier för kvällen var Maria Berglund, tillika verksamhetschef för Vetenskapshuset. Efter gästerna blivit välkomnade och satt sig till bords väntade en högtidlig eftermiddag fylld av avtackningar, prisutdelningar och uppmärksammande av prestationer.

Maria Berglund, kvällens konferencierFörstora bilden

Maria Berglund, kvällens konferencier

Kvällens jultallrik

Kvällens jultallrik

Årets Kulturpris

Utbildnings- och kulturnämnden utnämner med glädje varje år kulturpristagare och idrottsledare till den/dem som har gjort något extra inom kulturen eller idrottsrörelsen i Markaryds kommun. I år vill utbildnings- och kulturnämnden uppmärksamma:

Kickan Lindkvist, årets kulturpristagare:

Kickan började sin bana redan som 5-åring med att underhålla äldreboende i kommunen med sin sång. Hon har många strängar på sin lyra och har även varit vokalissa i olika musikband samt medverkat vid de gamla nyårsrevyerna. I över 10 år har hon engagerat sig i att tillvarata bygdens lokalhistoria, bl.a. såg hon till att Wickströms filmer blev tillgängliga för allmänheten. Vidare arbetade hon med boken ”Gränslandet” och nu senast med sin bok "Gränslöst" som hon satsade med egna medel för att bevara för framtiden.

Fredrik Bondesson, årets Idrottsledare:

Inför säsongen 2021 bildades Sunnerbo Dam och därmed det första seniorlaget i damfotboll på många år i kommunen.

Fredrik Bondesson coachar ca 25 tjejer som inte är rädda för att ifrågasätta, ställa krav och vill ha feedback kräver en tillgänglighet på många olika tider på dygnet. Med stor öppenhet, tydlighet och med glimten i ögat har han skapat sammanhållning och laganda som präglar hela Sunnerbo Dams verksamhet.

Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef och Maria Svensson Lundin, utbildnings- och kulturnämndens ordförande tillsammans med Kickan Lindkvist, årets kulturpristagare

Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef och Maria Svensson Lundin, utbildnings- och kulturnämndens ordförande tillsammans med Kickan Lindkvist, årets kulturpristagare

Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef och Maria Svensson Lundin, utbildnings- och kulturnämndens ordförande tillsammans med Fredrik Bondesson, årets idrottsledare

Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef och Maria Svensson Lundin, utbildnings- och kulturnämndens ordförande tillsammans med Fredrik Bondesson, årets idrottsledare

Årets prestation:

Årets prestation har instiftats för att lyfta fram medarbetare eller hela arbetslag som gjort insatser utöver det vanliga och som bidrar till förbättringar, utveckling och arbetsglädje.

Under eftermiddagen tillkännagavs årets prestation, som i år gick till personal och enhetschef på Sjögården i Markaryd. Det var personal på Sjögården som nominerat enhetschef Malin Winqvist, med följande motivering:

Med ett genuint engagemang i sin verksamhet skapar hon ett tryggt klimat för boende och personal. En god förebild både som enhetschef och medmänniska då hon med glatt humör lyckas vända motvind till medvind. Även i svåra tider har hon funnit rätt verktyg som bidragit till ett gott resultat, nämligen att: Tillsammans - klarar vi allt.

Då tillsammans är en nyckel i Markaryds kommun, i det här fallet chef och medarbetare tillsammans, så valde kommunens ledning att inte bara ge utmärkelsen Årets prestation till Malin Winqvist utan även till alla medarbetare på Sjögården.

Sjögårdens personal och enhetschef fick ta emot priset för Årets prestation av HR-chef Sara Malmsjö och kommunchef Elisabeth Fock

Sjögårdens personal och enhetschef fick ta emot priset för Årets prestation av HR-chef Sara Malmsjö och kommunchef Elisabeth Fock

2022-års 25åringar

Varje år uppmärksammar vi medarbetare som arbetat tillsammans med oss på Markaryds kommun i 25 år. Årets 25-åringar var:

  • Pia Cervin, elevassistent
  • Camilla Moberg, rektor
  • Morgan Johansson, styrkeledare på räddningstjänsten

Förutom blommor uppmärksammades de med varsin gåva som de själva fått möjlighet att välja ut.

På plats fanns Pia Cervin och Morgan Johansson som tog emot blommor och fina ord av Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande och Sara Malmsjö, HR-chef

På plats fanns Pia Cervin och Morgan Johansson som tog emot blommor och fina ord av Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande och Sara Malmsjö, HR-chef

Avtackning av förtroendevalda

Inför den nya mandatperioden ser vi flera nya namn bland våra förtroendevalda politiker. Under kvällen så välkomnade vi dessa och tackade av avgående förtroendevalda för väl utförda nämndsuppdrag.

De som tackades av var:

  • Samuel Wombell som bland annat varit ordförande i Kommunfullmäktige under flera mandatperioder.
  • Carl Eric Svensäter som varit bland annat varit förtroendevald i kommunstyrelsen och ordförande i kommunfullmäktige.
  • Eva Madestam som bland annat varit förtroendevald i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.
  • Ulf Engqvist som bland annat varit förtroendevald i utbildnings- och kulturnämnden och i kommunfullmäktige.
  • Berne Eliasson som bland annat varit förtroendevald i kommunfullmäktige, vice ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden samt ordförande i valnämnden under flera mandatperioder.
  • Tommy Andersson som bland annat varit förtroendevald i kommunstyrelsen, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt vice ordförande i Överförmyndarnämnden.
  • Karina Eliasson som bland annat varit förtroendevald i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.
Ingegerd Lenander, kommunfullmäktiges ordförande tackar av förtroendevaldaFörstora bilden

Ingegerd Lenander, kommunfullmäktiges ordförande tackar av förtroendevalda

Näringslivschef John Karlsson delar ut blommor som tack för väl utförda uppdragFörstora bilden

Näringslivschef John Karlsson delar ut blommor som tack för väl utförda uppdrag

Förstora bilden

Tack till alla som deltog och på olika sätt hjälpte till under evenemanget, det är tillsammans som vi gör varandra bättre!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022 09:13