Förändrade KOSTnader

Bild på pasta

Den 1 januari 2023 trädde nya taxor i Markaryds kommun i kraft. De nya taxorna påverkar bland annat kostenheten.

Du som har ett biståndsbeslut på matdistribution kommer att få en förändrad avgift. Den nya kostnaden är 74 kronor per lunch och gäller från den 1 januari 2023.

För lunchgäster på Mellangård och Stig In som har ett biståndsbeslut är kostnaden för en lunch 74 kronor. Övriga besökare samt personal betalar 82 kronor.

Alla taxor och avgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2023 11:33