Medborgarundersökningen 2022

Under hösten 2022 skickade Statistiska centralbyrån (SCB) ut sin medborgarundersökning, nu är resultatet sammanställt och tillgängligt.

I augusti 2022 skickade SCB ut en medborgarundersökning till ett slumpmässigt utvalda personer. Medborgarundersökningen är en anonym undersökning som görs i många olika kommuner i Sverige. Syftet med undersökningen är att mäta hur nöjda de som bor i kommunen är i olika frågor. Frågorna berör exempelvis kollektivtrafik, fritidsmöjligheter och trygghet. Ett stort tack till er som valde att svara, det är tillsammans som vi gör varandra bättre!

Medborgarundersökningen 2022 , 634 kB.

Ta del av tidigare medborgarundersökningar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023 11:06