Markaryds skola har utbyte med Spanien

Sedan ett år tillbaka har Markaryds skola 7-9 varit samarbetspartner med grundskolan i
spanska Orio i ett EU-projekt kring inkludering och internationalisering för elever.

Vi hade under hösten besök av två pedagoger från skolan i Orio för att förbereda inför april då fem
studenter från deras skola kommer att gå på Markaryds skola 7-9 i fem veckor och bo i
familjer i Markaryd. Möjligheten för eleverna på Markaryds skola att prova på att gå i
en spansk skola finns också. Det kommer ske under nästa läsår och de familjer som tagit
hand om de spanska studenterna kommer att ha förtur till utbytet.

Skolan kommer att kalla till möte i februari kring utbytet men redan nu har vi börjat informera eleverna om projektet.
Förhoppningen är att även pedagoger på skolan ska kunna få göra studiebesök i Spanien
som en del av sin fortbildning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2023 11:28