Företagsbesök på 4-mans el

Företagsbesök på 4-mans el

Plan- och Näringslivsberedningen genomförde ett företagsbesök till 4-mans El i Strömsnäsbruk. 4-mans El grundades 2001 och har idag 16 anställda.

4-mans el är ett elföretag med verksamhet och kompetens inom installation, elkonstruktion, PLC-programmering, högspänning, fiber och utför både nyinstallationer och service i alla typer av anläggningar.

Framför kameran, från höger:

Johan Molin, 4-mans elJannie Hjort Larsen, 4-mans elBengt Germundsson, Markaryds kommunAsim Serdarevic, Markaryds kommunSvend Dahlström, Markaryds kommunElisabeth Fock, Markaryds kommunTommy Winqvist, 4-mans el

Bakom kameran

John Karlsson, näringslivschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2023 13:37