Gör en digital ansök om föreningsbidrag 2023

Bild

Nu har ni möjlighet att ansöka om föreningsbidrag via digital enkät.

  • Ordinarie ansökningsperiod är tom 30 april, anvisade medel fördelas efter det, vid senare inkommen ansökan kan medlen vara förbrukade. Ansökan om bidrag till kvalitets höjande insatser samt integrationsbidrag kan göras löpande under året men medel.

Föreningar och organisationer är mycket viktiga aktörer för att skapa ett gott samhälle med god välfärd som ger individer meningsfullhet och sammanhang. Ett väl utvecklat civilsamhälle med föreningar och organisationer som verkar för allas bästa bidrar i hög grad till att höja livskvaliteten för många individer.

Socialnämnden stödjer föreningar och organisationers arbete genom att dela ut bidrag till föreningsverksamhet. Föreningsbidraget ska ge förutsättningar för frivilligt socialt arbete som kompletterar insatserna inom socialnämndens ansvarsområde eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.

Läs mer om föreningsbidrag här Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2023 13:30