Företagsbesök på OP Erjo

Företagsbesök på Traryds Bryggeri

Företagsbesök på Traryds Bryggeri

Under det senaste företagsbesöket som plan- och näringslivsberedningen genomförde besökte man OP Erjo.

OP Erjo har under 50 år konstruerat, byggt samt servat mobila och stationära flishuggar. OP Erjo ingår i OP gruppen som har stor närvaro i energi- och återvinningsbranschen.

Plan- och näringslivsberedningen tackar för ett intressant studiebesök och på bild visas kommande handgjorda maskiner som ska gå på export till Japan.

Framför kameran:

  • Johan Henricson, OP Erjo
  • Bengt Germundsson, Markaryds kommun
  • Elisabeth Fock, Markaryds kommun
  • Siv Modée, Markaryds kommun
  • Asim Serdarevic, Markaryds kommun
  • Tommie Hanson, OP Erjo
  • Svend Dahlström, Markaryds kommun

Bakom kameran:

  • John Karlsson, Markaryds kommun
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2023 12:50