Medborgarlöfte 2023-2024

På en pressträff tidigare idag skrev kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson och lokalpolisområdeschef Roger Olsson under medborgarlöftet för 2023-2024.

Under pressträffen närvarade även Bengt-Ove Ohlsson, säkerhetschef på Markaryds kommun, Anders Buene, kommunpolis och Trygghetsutskottets ordförande, Caroline Lindberg. Syftet med medborgarlöftet är att fortsätta det goda samarbetet mellan kommun och polis samt att gemensamt identifiera och prioritera uppkomna problemområden för att tillsammans verka för ett tryggt och säkert Markaryd.

Medborgarlöften 2023-2024

De identifierade problemområdena som ska prioriteras under 2023 och 2024 är trafik, narkotika och en upplevd otrygghet i samhället.

Trafikproblematik

För att öka säkerheten i trafiken kommer Polisen att arbeta med kontinuerliga trafikkontroller och åtgärder för att sänka hastigheten i trafiken.

Narkotikaproblematik

Användandet och försäljningen av narkotika ökar i hela landet. Markaryds kommun arbetar aktivt tillsammans med Polisen i det drogförebyggande arbetet genom vårt drogförebyggande nätverk samt genom utökad polisiär närvaro på skolorna.

Hög upplevd otrygghet

Polisens trygghetsmätning visar på att den upplevda otryggheten är fortsatt hög, särskilt i den norra delen av kommunen. För att öka känslan av trygghet kommer både Polisen och kommunen att arbeta med ökad lokal närvaro samt trygghetsdialoger tillsammans med medborgare, civilsamhället och näringslivet.

Se hela medborgarlöftet , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2023 15:39