Tillsammans skapar vi nya planer för kulturen och biblioteken

Nu är det dags att skapa två nya planer, en biblioteksplan och en kulturplan. Planerna talar om vad vi mellan 2024 och 2027 gör för satsningar och prioriteringar inom respektive område.

Människan lever inte av bröd allena. Vi behöver även kultur för att uppleva och skapa ett rikt och stimulerande liv. Vad vore tillvaron utan exempelvis musik, bild, teater, slöjd, film, dans eller litteratur? Ganska torftig eller hur?

Hur tar vi kulturen framåt?

De satsningar och prioriteringar kommunen gör inom kultur och bibliotek under en viss tidsperiod anges i två olika planer: i en kultuplan och i en biblioteksplan.

Markaryds kommun har en kulturplan som omfattar åren 2020 – 2023 och en biblioteksplan som omfattar samma tid.

Nu är det dags att börja arbetet med att utforma två nya planer för åren 2024 – 2027.

Var med och påverka!

Kommunen kommer att ta fram ett förslag på en ny biblioteksplan och ett förslag på en ny
kulturplan. Vi hoppas att du som invånare vill vara med och påverka i detta arbete genom att lämna förslag och synpunkter, det kan du göra på följande vis:

  • Längre ner i den här nyheten
  • på våra öppna dialogmöten
  • via våra fysiska idélådor som finns utplacerade på biblioteken

Öppna dialogmöten

Vi kommer även att anordna öppna dialogmöten. Öppna dialogmöten är träffar dit invånare är välkomna för att diskutera, ställa frågor och lämna förslag och synpunkter.

Kulturplanen:

Den 12 april kl 18.30 på Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk
Den 13 april kl 18.30 på Biblioteket i Markaryd

Biblioteksplanen:

Den 25 april kl 18.00 på Biblioteket i Markaryd
Den 26 april kl 18.00 på Biblioteket i Strömsnäsbruk

Vi hoppas att du tar chansen att göra din röst hörd och bidrar till att skapa ett attraktivt och levande kulturliv i Markaryds kommun, tillsammans gör vi ju varandra bättre!

För mer information kontakta:

Kulturplanen

Ros-Marie J. Neckö
Vik. kultursamordnare
ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se, 070-974 18 21

Biblioteksplanen

Thomas Wiking
Verksamhetsutvecklare
thomas.wiking@markaryd.se
0433-721 06

Lämna förslag och synpunkter till

Kulturplanen

Lämna förslag och synpunkter till

Biblioteksplanen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2023 09:28