Kommunens offentliga lekplatser är nu namngivna

Bild

Kommunens offentliga lekplatser har nu fått nya namn tack vare namnförslag som allmänheten skickat in, stort tack för allt engagemang!

Förslagen som kom in via vår hemsida och via förslagslådor på biblioteken sorterades av namnberedningen och slutgiltiga beslut fattas därefter av Miljö- och byggnadsnämnden.

LEKPLATSER FÖRSLAG

TRARYD

Kyrkvägens lekplats: Strandpromenadens lekplats

Odengatans lekplats: Odenparken

STRÖMSNÄSBRUK

Klintabadets lekplats: Klintabadets lekplats

Strömsnäsparken: Strömsnäsparken

Hembygdsgårdens lekplats: Hembygdsgårdens lekplats

TIMSFORS

Timsfors lekplats: Thims park

MARKARYD

Klockaretorpsvägens lekplats: Klockareparken

Intäppans lekplats: Lektäppan

Brunnsparkens lekplats: Brunnsparken

Kompassvägens lekplats: Kompassens lekplats

Inägovägens lekplats: Gläntans lekplats

Snapphanestigens lekplats: Snapphaneparken

Risvägens lekplats: Hjortronets lekplats

Storsvängens lekplats: Storsvängsparken

Lillsvängens lekplats: Lillsvängsparken

RÅSTORP

Råstorps Idrottsplats: Råstorpsparken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2023 15:18