Politiker besöker våra förskolor och grundskolor

Ett foto från kvalitetsträffen, där deltagarna sitter i en halvcirkel framför en presentation

Foto: Elina Berg

Utbildnings- och kulturförvaltningen har kvalitetsträffar tillsammans med nämndens politiker två gånger per år. Syftet med träffarna är att få en större förståelse för varandras roller och uppdrag.

Två gånger om året bjuds politikerna i utbildnings- och kulturnämnden in till Markaryds kommuns förskolor och skolor. Höstens träff inriktar sig på grundskolan och på vårens träff är förskolan i fokus.

Vad är syftet med träffarna?

Det blir ett tillfälle för rektorer och politiker att träffas och utbyta tankar och erfarenheter. Mer kunskap om varandras arbete gör sambandet mellan politiska beslut och den faktiska verksamheten tydligare.

Vårens träff

Vårterminens kvalitetsträff hade temat tidiga insatser och tillgängliga lärmiljöer. På träffen deltog förskolans rektorer, utbildnings- och kulturförvaltningens ledningsgrupp och barnhälsoteam samt politiker i utbildnings- och kulturnämnden.

Barnhälsoteamet presenterade sitt arbete med att möta barn och föräldrar tidigt med hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolan. Därefter följde samtal i mindre grupper om förskolans utmaningar och framgångsfaktorer.

Vad är Barnhälsoteamet?

Tidiga insatser i förskolan är viktigt för barnens fortsatta liv och utveckling. I Markaryds kommun finns därför ett barnhälsoteam med uppdrag att stödja och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i förskolan, samt säkerställa barns rätt till stöd. Barnhälsoteamet arbetar tillsammans med förskolornas rektorer och pedagogiska personal, samt i samverkan med andra stödinsatser som exempelvis barnhälsovården (BHV), barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), logopedmottagningen och socialtjänsten.

Du kan läsa mer om Barnhälsoteamet på sidan Barnhälsoteam

Givande utbyte

Det är första läsåret som vi har denna typ av träffar och vi kan redan konstatera att det blivit ett mycket gott utbyte. Politikerna lär sig om verksamheten och dess förutsättningar, samtidigt som rektorerna får berätta vad de är stolta över och vad som utmanar dem i deras uppdrag att nå målen, menar förvaltningschef Rachel Törnell. I samtalen kan politikerna se vilka effekter politiska beslut har på förskolepersonalen och barnens vardag, vilket skapar större förutsättningar för välgrundade beslut framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2023 10:24