Markaryds kommun på åttonde plats i Sverige

Bild

Under dagen presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I rapporten kan vi se att Markaryds kommun, när det gäller det sammanfattande omdömet från kommunens företag, har det åttonde högsta resultatet i landet och det högsta resultatet i länet.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en sammanställning av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Undersökningen genomförs varje år och mäter hur företagare upplever att det är att driva företag i landets kommuner. Resultaten från undersökningen hjälper oss att följa upp och utvärdera vårt samarbete med näringslivet för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar.

John Karlsson, näringslivschef - "Markaryds kommun är just nu i ett expansivt läge. I dialoger med företagarna får jag uppfattningen att vi har ett näringsliv som mår bra och ständigt utvecklas."

Vad säger Markaryds kommuns företagare?

Sammanfattande omdöme

Det sammanfattande omdömet är det resultat som väger tyngst i undersökningen. Det är ett samlat betyg på hur företagarna tycker att det är att driva företag i kommunen. På det sammanfattande omdömet för Markaryds kommun är 4,4 av 6. Snittet i Sverige inom kategorin ligger på 3,46 och snittet i Kronobergs län på 3,5.

Elisabeth Fock, kommunchef – "Det är det fina samarbetet med näringslivet, och deras feedback, frågor samt förslag till förändringar, som gör att vi kan se ett fortsatt gott resultat i enkätsvaren. Det är vi tacksamma för. Extra glädjande är att insatserna inom trygghet tillsammans med polisen och företagarna har gjort viktig skillnad."

God kontakt med kommunen

I resultatet kan vi se att företagen upplever att dialogen med kommunen fungerar bra. Vi kan glädjande nog se att kommunen får ett högt betyg gällande hur pass lätt det är att komma i kontakt med oss. Även gällande förståelse, råd och vägledning samt rimliga handläggningstider ser omdömet mycket bra ut i Markaryd jämfört med snittet i Sverige.

Höga omdömen

På nio av de femton enkätfrågor som ställdes fick Markaryds kommun omdömet 4 eller högre, vilket är ett mycket bra resultat jämfört med landets alla kommuner.

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande – ”Att vi når ett så här bra resultat är frukten av ett uthålligt och gemensamt arbete mellan näringslivet och kommunen. Jag hoppas detta inspirerar oss alla till ett fortsatt gott samarbete för att bli ännu bättre.”

Förbättringsmöjligheter

Påverkan av brottslighet/otrygghet är en fråga som kommunen prioriterar och arbetar löpande med, bland annat genom trygghetsdialoger tillsammans med våra företag. Det är en kategori där vi ligger lägre än rikssnittet. Efter senaste årets insatser ser vi redan en förbättring från den tidigare mätningen och kommer att fortsätta arbeta tillsammans i frågan.

Tillgång till relevant kompetens är en fortsatt utmaning i alla Sveriges kommuner, också i Markaryds kommun. Där har vi en utmaning framför oss, där vi får fortsätta dialogen om hur kommunen kan hjälpa till att tillgodose rätt utbildning och erfarenhet för jobbtillfällena.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2023 19:05