Var med och påverka skolan i Strömsnäsbruk

Bild

Vad är viktigt för dig? Svara på vår undersökning för att vara med och påverka hur en ny skola i Strömsnäsbruk kan se ut. Sista dagen att svara på enkäten är 10 mars.

Skolan är viktig för hela Strömsnäsbruk, eftersom många går eller har gått på skolan och för att byggnaden ligger så pass centralt i Strömsnäsbruk. Därför är det viktigt att så många som möjligt kan vara med och tycka till. För att samla in tankar och idéer kring en ny skola gör vi nu en enkätundersökning.

Enkäten

Enkäten innehåller bland annat frågor om vad som är viktigast med en skolbyggnad och vilka egna önskemål, tankar och idéer du har. Sista dagen att lämna ditt svar är 10 mars.

Länk till enkäten Länk till annan webbplats.

Enkätens resultat

När undersökningen har stängts kommer vi, tillsammans med arkitekterna på Liljewall, att gå igenom och sammanställa alla svar. Resultatet från undersökningen publiceras här på vår webbplats. Insikterna från undersökningen kommer att jämföras med de synpunkter vi fått in sedan tidigare, för att sedan vara med och avgöra hur förslaget kommer att se ut.

Delaktighet - en viktig del av projektet

Som vi tidigare har berättat har vi under förra året arbetat mycket med delaktighet, för att få en bild av hur behoven och önskemålen ser ut. Vi har bland annat genomfört gåturer på skolgården samt haft dialoger och workshops med barn och elever, personal på skolan, politiker och andra medarbetare som arbetar på eller nära skolan på olika sätt.

Du kan läsa mer om hur vi har arbetat i nyheten Hur skulle en ny skola i Strömsnäsbruk kunna se ut?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2024 11:46