Ytterligare förbättring av företagsklimatet

Bild

John Karlsson, näringslivschef, Elisabeth Fock, kommunchef, och Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, är mycket nöjda med det sammanfattande omdömet som Svenskt näringsliv presenterat

Under gårdagen presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Markaryd uppnår det högsta sammanfattandet omdömet på företagsklimatet i Kronobergs län samt återfinns i toppen bland Sveriges 290 kommuner.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en sammanställning av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Undersökningen mäter hur företagare upplever att det är att driva företag i den kommun de verkar i. Ett gott företagsklimat är inte bara bra för näringslivet utan för hela Markaryds kommun. Resultatet av den årliga undersökningen är därmed ett viktigt underlag för att hitta utvecklingsområden och framgångsfaktorer, som kan vara till nytta för alla kommunens verksamheter.

Elisabeth Fock, kommunchef - "Vi tar omdömena på stort allvar. Det som är gott vill vi fortsätta hålla starkt, det vi behöver utveckla sätter vi tänderna i. Vi har alla möjligheter att bli ännu lite bättre."

Sammanfattande omdöme

Det sammanfattande omdömet är det resultat som väger tyngst i undersökningen. Det är ett samlat betyg på hur företagarna tycker att det är att driva företag i kommunen. I Markaryds kommun ligger det sammanfattande omdömet på 4,5 av 6, vilket är en förbättring från förra årets resultat (4,4). Snittet i både Kronobergs län och Sverige i stort ligger på 3,5.

Minskad brottslighet och ökad trygghet

Företagens högst prioriterade område är, enligt undersökningen, minskad brottslighet och ökad trygghet. Där arbetar vi sedan två år tillbaka med trygghetsdialoger som genomförs tillsammans med företagen. Alla företag i kommunen har möjlighet att boka in en trygghetsdialog, för att ha en öppen dialog kring oro och konkreta åtgärder. Dialogerna samordnas av näringslivschef John Karlsson, som tillsammans med stabs- och säkerhetschef och kommunpolis kommer och besöker företagen.

Undersökningen visar en förbättring från 3,1 till 3,6 de senaste fem åren. Det är samtidigt ett område där kommunen placerar sig lägre än rikssnittet och som kommer att kräva ett ihärdigt och långsiktigt samarbete mellan företagare, polis, tjänstepersoner och politiker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 07:46