Stoppa spridningen av invasiva arter

Bild

Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform

Ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige är spridningen av invasiva arter. Hantera invasiva arter på rätt sätt för att hjälpa till att stoppa spridningen.

Vad är invasiva arter?

Invasiva arter är olika typer av växter och djur som sprider sig snabbt kan orsaka allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du EU:s förteckning över invasiva arter Länk till annan webbplats.

Hur kan man hindra spridningen av invasiva arter?

Ofta sker spridningen av invasiva arter omedvetet. Det vanligaste är att man har slängt växtavfall i naturen eller att man tagit med sig växter och frön hem från en utlandsresa. Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Det finns även växter som inte är förbjudna, men som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros. Du kan hjälpa till att stoppa spridningen genom att hantera invasiva arter på rätt sätt.

Släng inte växtavfall i naturen

Eftersom växtavfallet kan innehålla invasiva arter finns det en stor risk att de sprider sig om du slänger avfallet i naturen. Även om växtavfallet inte innehåller invasiva främmande arter är det inte tillåtet att slänga växtavfall i naturen, då det betraktas som nedskräpning.

Lägg i stället växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral hur och var du ska lämna det

Släng inte invasiva arter i komposten

Invasiva växtarter som slängs i komposten riskerar att inte brytas ner, utan kan spridas vidare via frön och växtdelar när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska du inte slänga avfall från invasiva växter bland kompost och växtavfall på återvinningscentralen.

Du kan i stället lägga växtavfall från invasiva arter i en plastsäck med vatten så att de ruttnar. Om du har små mängder kan du lägga avfallet i en plastpåse som du försluter och slänger som hushållsavfall. Om du har större mängder kan du packa det i plastsäckar som du försluter väl och kolla med återvinningscentralen var du kan lämna det för förbränning.

Transportera inte växtavfall öppet

Frön och växtdelar som transporteras på öppet släp kan ramla av och därför spridas i naturen längs med vägarna. Lägg alltid växtavfall i säckar som du försluter noga innan du transporterar dem.

Mer information

Naturvårdsverket har samlad information om invasiva arter och vad du behöver ha koll på.

Läs mer om hanteringen av invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024 09:57