Beläggningsarbete

Det kommer utföras beläggningsarbete på vägen till Alandsköp återvinningscentral v26.

Måndag och tisdag kommer vägen vara helt avstängd från järnvägsövergången till återvinningscentralen.

Under onsdag, torsdag och fredag kommer det vara begränsad framkomlighet.  Det kan då komma att uppstå köer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2020