Ledningsarbete på VA-ledningsnätet

Röd markering på kartbilden visar var ledningsarbetet kommer att utföras

Markaryds kommun kommer att utföra ledningsarbete på VA-ledningsnätet utmed del av Hagagatan i Markaryd under 2023. Framkomligheten kommer att vara begränsad och ni ombeds följa skyltning under utförandetidens gång.

Röd markering på kartbilden visar var ledningsarbetet kommer att utföras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023 10:11