Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till kommunens kontaktcenter, 0433-720 00 eller maila till ks@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningschef

Daniel Linares 0433-721 82

Rektor

Tim Hansson 0433-723 33

Enhetschef Socialt arbete

Maria Eriksson 0433-738 20

Integrationsstrateg

Aladdin Almakmal 0433-724 50

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024 15:08
Sidansvarig: Lina Van Der Putten