Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till vår växel 0433-720 00 eller maila ks@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningschef

Elisabeth Fock 0433-720 59

Rektor för vuxenutbildningen

Klas Lundström 070-823 63 62

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022 13:42
Sidansvarig: Lina Van Der Putten