Stins Ola Ohlsson

Stins Ola Ohlsson (född 8 april 1873) var en man som var väldigt aktiv i vår köpings utveckling, ta del av hans historia nedan.

Stins Ola Ohlsson, foto troligen senare 1930-tal

Stins Ola Ohlsson, foto troligen senare 1930-tal

Ola var från en gård som hette ”Tången” några km norr om Mörrum, son till Ola Mattisson och Inga Hansdotter. Ola var näst yngst av fyra syskon, Bernardina född 1860, Martin född 1862 och Hanna Maria född 1878. Det var troligen en lite större gård han växte upp på, för det fanns både pigor och drängar på gården.

Ola hade bra läshuvud, det gick bra för honom i skolan och han fick flera stipendier vilket gjorde att han kunde läsa vidare.

Men så plötsligt förändras allt när familjen av någon anledning får ekonomiska problem p.g.a. någon affärsuppgörelse som hans morbror stod bakom.

Hans studier fick avbrytas i femte klass och Ola tvingas börja som elev på Svängsta järnvägsstation utmed Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnvägen där han senare fick tjänst som järnvägsman.

Att plötsligt bli tvungen att avbryta sina studier i förtid var något som skulle prägla Ola hela livet. Därför blev det mycket viktigt för honom att hans barn (och barnbarn) skulle ha ordentliga utbildningar.

Ola anställdes 1894 vid Skåne-Smålands järnväg som konduktör, senare samma år blev han stationsinpektor på Skånes Fagerhults station. Eller Åsbo Fagerhult som det hette då, namnet ändrades till Skånes Fagerhult 1923.

 

Stins Ola Ohlsson, i yngre år

Stins Ola Ohlsson, i yngre år

1895 avancerade han till stins på Värsjö station vid samma järnvägsbolag.

Att bli anställd som stins eller stationsinspektor som det hette vid bara 21 års ålder får nog ses som rekordungt. Det var en mycket fin titel på den tiden.

Det var t.o.m. yngre än Håkan Waldau, vår unga och lika energiska stins på Markaryds Östra järnvägsstation tvärs över stationsområdet. Håkan Waldau var ”hela” 25 år som stins när han tillträdde sin tjänst.

Markaryd Västra ca 1930

Markaryd Västra ca 1930, fr.v. Eldare Clarin, lokförare Lindberg, stins Ola Ohlsson,stationskarlarna Johan Bengtsson, Harry Karlsson, Karl Johansson, Frans Robert Törnkvist (skägg),Karlström, Bertling Jönsson och okänd

Han kom till Markaryd 22 nov 1897 endast 24 år gammal då han flyttade in på vår numera rivna, västra station med titeln ”stationsföreståndare”. Den förre stinsen, Nils Albert Lindblad, flyttade då med sin fru Eva Amanda Wahlqvist och de två pigorna till Traryd där han fått jobb som stins.

Den 15 Maj 1899 gifter han sig med Anna (Josefina) Kristensson som var född i Ronneby men boende i Asarum (född 10 Mars 1874), 26 juli samma år flyttar hon in på Markaryds Västra järnvägstation.

Ola och Anna skulle få 2 barn;

Först föddes sonen Harald 1 april 1900, han flyttade först till Helsingborg men flyttade sedan tillbaka till Markaryd. Harald dog ung, bara 18 år gammal i spanska sjukan.

Sedan kom dottern Anna Josefina 4 maj 1903, hon utbildade sig till småskolelärarinna och arbetade hela sitt liv på skolor runt om i Småland. Anna flyttade som pensionär till Lund där hon avled den 15 juli 1991. I samband med dottern Annas födelse dog modern Anna, troligen i barnsäng, den 18 maj 1903.

Dottern döptes 5 dagar senare den 23 maj och fick då sin mors båda namn. Samma dag begravdes mor Anna.

Olas dödsannons för frun löd:

”Min innerligt älskade ANNA har efter kort tids sjukdom aflidit 29 år 2 mån 8 dagar med två små barn. Markaryds Vestra Station den 18 Maj. Ola Ohlsson. Begravning 23/5.”

Den 28 december 1905 ingick Ola nytt äktenskap med Hilma Andersson, född 14 januari 1874 i Järingsholm strax söder om Skånes Fagerhult.

Andra frun Hilma och Ola

Andra frun Hilma och Ola

Hon var i 20-års åldern över i USA som hembiträde, när hon kom hem året efter arbetade hon tillfälligt på en advokatbyrå i Halmstad.
Kan man tänka att de två träffades första gången vid ett tågbyte i Markaryd?

Enligt anhöriga så var det dessutom så att Hilma var förlovad med en man i Amerika och hade om hon ville sin tjänst kvar där. Men Ola lyckades tydligen få henne att stanna på den här sidan Atlanten….

Med Hilma fick Ola ytterligare 3 barn;

3 juni 1906 kom Irma, hon utbildade sig till farmaceut. Irma tjänstgjorde på olika apotek runt om i landet och hamnade så småningom både i Luleå och Vänersborg. Hon gifte sig med Inge Fröberg som bl. a. var landsekreterare i Nyköping.

Med honom fick hon fick fyra barn och flyttade efter sin pensionering som änka först till Helsingborg och senare till Lund där hon avled 2 april 1982.

Den 22 mars 1908 föddes Karin, även hon utbildade sig till farmaceut och arbetade en tid på apoteket här i Markaryd. Hon gifte sig med komministern i Markaryd, Ivar Kroon och de flyttade senare till Värends Nöbbele. Med Ivar fick hon tre döttrar, Karin avled den 20 december 1998. I Markaryd fanns det många som antingen vigts, döpts eller konfirmerats av Ivar, han var verksam i Markaryds församling från 1935 till 1945 då de flyttade från Ulvsbäcks prästgård till Värends Nöbbele där Ivar fått tjänst som kyrkoherde.

Ola, Hilma, Anna, Harald. Främre raden Wilhelm, Karin och Irma

Ola, Hilma, Anna, Harald. Främre raden Wilhelm, Karin och Irma

Sist i syskonskaran föddes Wilhelm den 6 april 1910. Ola och Hilma ville att sonen skulle bli officer, men det var inget som lockade Wilhelm. När han gjorde rekryten i Karlsborg så passade Ola på (utan Wilhelms vetskap) att anmäla honom till medicinstudier i Lund. Det slutade efter ett antal turer och många års studier att Wilhelm till slut blev överläkare på Örebro lasarett. Wilhelm avled 28 maj 2000.

Wilhelm och hans fru Maj fick fyra döttrar. Maj avled i december 2014, 104 år gammal. Hon var fullt klar i huvudet, den i särklass äldsta person jag någonsin intervjuat.

Gemensamt för Olas barn och barnbarn är att de genomgående skaffade sig rejäla utbildningar. Hans egna barn fick enligt uppgift inte gifta sig förrän efter studierna. Hans dotter Irma blev bland de första kvinnliga eleverna att ta studentexamen i Helsingborg. Bland barnbarnen märks Europas första kvinnliga universitetsrektor och mer än en doktorand.

Musikkåren paraderar 1902

Musikkåren paraderar 1902. Till höger om fanbäraren, stationskarl Bengtsson står Ola Ohlsson. Lägg märke till unionsflaggan. Bengtsson hade en bror, Viktor Bengtsson också stationskarl, som tragiskt nog blev den första att omkomma i en olycka på spårområdet redan 1899.

Musikkåren paraderar 1902

Musikkåren paraderar 1902

I ett husförhör 1906 står Ola upptagen som trafikchefsassistent och stations inspektör (stins).

Dessutom hade Ohlssons familj en piga från byn, Elsa Maria Elisabeth Gren (född 16 juli 1897). Hon arbetade hos Ohlssons 1916-1917.

Ola och hans familj flyttar 1910 till packmästare Karlssons hus på Nygatan 6 och flyttade något år senare till Drottninggatan 15.

Familjegraven i Markaryd

Familjegraven i Markaryd

Ola Ohlsson avlider 23 september 1948, hans fru Hilma avlider 13 mars 1958.

I hans familjegrav ligger sannolikt hans första fru Anna Josefina, dottern Anna Josefina och deras son Harald samt hans andra fru Hilma.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17