Orange vädervarning i Markaryds kommun

SMHI har utfärdat en orange vädervarning på grund av stormbyar i bland annat Markaryds kommun mellan den 29 januari klockan 15.00 – den 30 januari klockan 12.00

Stäng meddelande

Centrala elevhälsan

Elevhälsa

Alla barn och elever har olika behov.
Den centrala elevhälsan är en samlad resurs för att tillse att behoven tillgodoses.

Vi finns till som ett stöd för både förskolornas och skolornas lokala arbete för elevhälsa men arbetar även kommunövergripande.
Den centrala elevhälsans uppgift är att finnas som stöd till barn/elever, personal, vårdnadshavare, förskolechefer och rektorer. Detta stöd utförs genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Vi arbetar med att säkerställa tydliga strukturer, bedriva ett ledarskap som bygger på hög professionalitet, ödmjukhet, lyhördhet och tydlighet. Genom detta kommer våra barn och elever att nå en hög måluppfyllelse.

Inom den centrala elevhälsan arbetar specialpedagoger, logoped, socionom, kuratorer, psykolog, skolläkare, skolsköterskor, IKT-pedagoger (Information Kommunikation Teknik) och stöd- och utvecklingschef.

I Markaryds kommun har centrala elevhälsan ett kontinuerligt samarbete med socialförvaltningen.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:16

Kontakt

Jenny Strand

Elevhälsochef

jenny.strand@markaryd.se
043372405

Emma Brandt

Skolpsykolog

emma.brandt@markaryd.se
043372092