Konsultativa teamet

Konsultativa teamet - händer i ring

Utifrån behovet av ökad samverkan mellan skola, socialförvaltning och primärvården så har Konsultativa teamet skapats som komplement till Samverkansteamet.

Det konsultativa teamet ansvarar för att synliggöra och sprida kunskap om teamet i respektive verksamhet.

Styrgrupp
Samverkansteamet fungerar som styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från utbildnings- och kulturförvaltningen, socialförvaltningen och primärvården.

Målgrupp är barn och elever 0-18 år.

Det konsultativa teamet består av en nyckelperson vardera från förskola, skola, socialtjänst och primärvård.

Syfte

  • Utveckla samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst och primärvård.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Maria Gustavsson

Utvecklingschef

maria.gustavsson@markaryd.se
043372004