Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Konsultativa teamet

Konsultativa teamet - händer i ring

Utifrån behovet av ökad samverkan mellan skola, socialförvaltning och primärvården så har Konsultativa teamet skapats som komplement till Samverkansteamet.

Det konsultativa teamet ansvarar för att synliggöra och sprida kunskap om teamet i respektive verksamhet.

Styrgrupp
Samverkansteamet fungerar som styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från utbildnings- och kulturförvaltningen, socialförvaltningen och primärvården.

Målgrupp är barn och elever 0-18 år.

Det konsultativa teamet består av en nyckelperson vardera från förskola, skola, socialtjänst och primärvård.

Syfte

  • Utveckla samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst och primärvård.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakt

Maria Gustavsson

Utvecklingschef

maria.gustavsson@markaryd.se
0433-72004