Närvaroteamet

hjärta prästkrage

Med syfte att främja närvaro i skolan har utbildnings- och kulturförvaltningen samt socialförvaltningen en närvarogrupp som arbetar aktivt för att alla elever ska komma till skolan.

Om en elev saknas i skolan arbetar i första skedet respektive skola utifrån sina frånvarorutiner. När en elev har ogiltig frånvaro kontaktas kommunens närvarogrupp omgående av rektor/skoladministratör. I närvarogruppen ingår medarbetare från utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:17

Kontakt

Jenny Strand

Elevhälsochef

jenny.strand@markaryd.se
043372405