Filuren

På vår förskola Filuren har vi tre avdelningar. På Småttarna och Vätten går de yngre barnen och på Trollet går de äldre.

Utmärkande för våra olika avdelningar är att ....

  • vi försöker skapa en stimulerande och fantasieggande miljö som väcker barnens lust att leka och fantisera samt utvecklar deras motorik
  • vi ser leken som en viktig del för att kunna kommunicera med andra, utveckla ett självständigt tänkande och skapa social kompetens
  • vi arbetar med målen Trygghet - Utemiljön,  Gården - Flerspråkighet
  • vi arbetar med sagor i våra teman och får på så vis in både språk och rörelse
  • vi erbjuder en stimulerande miljö både ute och inne för att främja fantasin och den fria leken
  • vi genom leken tränar utveckling av god social kompetens och  kommunikation med andra människor
  • vi ger barnen många härliga naturupplevelser med tillfälle och möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga på ett lekfullt sätt
  • vi ibland flyttar ut vår verksamhet i naturen för att skaffa oss kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor och samtidigt få motorisk träning
  • vi arbetar med skapande verksamhet i form av sagotema och drama där leken, språket, fantasin, empatin och samspelet samverkar

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Bokhållarevägen 1, 287 34 Strömsnäsbruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:19

Kontakt

Gunilla Segemalm

Rektor bitr/försk

gunilla.segemalm@markaryd.se
043372497