Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Filuren

På vår förskola Filuren har vi tre avdelningar - Småttarna för 1-3 åringarna och Vätten och Trollet för 3-5 åringarna.

Utmärkande för våra olika avdelningar är att ....

  • vi försöker skapa en stimulerande och fantasieggande miljö som väcker barnens lust att leka och fantisera samt utvecklar deras motorik
  • vi ser leken som en viktig del för att kunna kommunicera med andra, utveckla ett självständigt tänkande och skapa social kompetens
  • vi arbetar med målen Trygghet - Utemiljön,  Gården - Flerspråkighet
  • vi arbetar med sagor i våra teman och får på så vis in både språk och rörelse
  • vi erbjuder en stimulerande miljö både ute och inne för att främja fantasin och den fria leken
  • vi genom leken tränar utveckling av god social kompetens och  kommunikation med andra människor
  • vi ger barnen många härliga naturupplevelser med tillfälle och möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga på ett lekfullt sätt
  • vi ibland flyttar ut vår verksamhet i naturen för att skaffa oss kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor och samtidigt få motorisk träning
  • vi arbetar med skapande verksamhet i form av sagotema och drama där leken, språket, fantasin, empatin och samspelet samverkar

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Bokhållarevägen 1, 287 34 Strömsnäsbruk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakt

Anna Salomonsson

Förskolechef

anna.salomonsson@markaryd.se
0433-72290