Lönneberga

Vår förskola Lönneberga har fyra avdelningar. På Knoppen och Kolibrin vistas de yngre barnen. De äldre barnen går på Katthult och Snickeboa.

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära. Med Barnet i Fokus stimuleras varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära. Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Föräldrasamverkan ses som en stark resurs.

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära.

Demokrati och inflytande
Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt föräldraråd.

Utvecklande lärande
Vi erbjuder en utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogisk genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.

Uteverksamhet
Vi är ute varje dag då det är en viktig del i vår pedagogiska verksamhet.
Utevistelse stärker på ett unikt sätt fysisk rörelse, motorik och kondition.

Naturen
Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Närheten till naturen, och speciellt Traryds djurpark, är mycket betydelsefull för oss. Vi besöker djurparken ofta och ser dess förändringar under årets alla månader.

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Lagastigsgatan 39, 287 31 Strömsnäsbruk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Anna Salomonsson

Rektor förskola

anna.salomonsson@markaryd.se
043372290