Lyckoskogen

På förskolan Lyckoskogen finns sex avdelningar. På Larven, Myran och Humlan går de yngre barnen. De äldre barnen går på Mullvaden, Vesslan och Räven.

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära. Med Barnet i Fokus stimuleras varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära. Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Föräldrasamverkan ses som en stark resurs.

Trygghet

Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära.

Demokrati och inflytande

Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt föräldraråd.

Uteverksamhet

Vi är ute varje dag då det är en viktig del i vår pedagogiska verksamhet.
Utevistelse stärker på ett unikt sätt fysisk rörelse, motorik och kondition.

Naturen

Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Närheten till naturen är mycket betydelsefullt.

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Idrottsvägen 21, 287 33 Strömsnäsbruk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023 14:10